Założenie klamry ortonyksyjnej

Założenie klamry ortonyksyjnej

Założenie klamry  ortonoksyjnej ma za zadanie zapobiec w przyszłości wrastaniu paznokci. Podolog wykonuje indywidualną klamrę dopasowaną do budowy anatomicznej paznokcia. Ma ona za zadanie ukształtowanie płytki paznokciowej i łożyska.